vv SHO - Langeweg 18 - 3262 LE Oud-Beijerland - 0186 613 053

ALV SupportersVereniging

 

LogoSV

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

De Supporters Vereniging “Steeds Hoger Oud-Beijerland” houdt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 augustus a.s. op het sportcomplex De Kikkershoek, Langeweg 18 te Oud-Beijerland. De aanvangstijd is 20.00 uur

 

AGENDA:

 1. Opening
 2. Notulen vorige ledenvergadering 
 3. Jaarverslag seizoen 2016-2017 
 4. Financieel verslag 2016-2017 *)
 5. Wijziging contributie-inning
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Pauze (indien nodig)
 9. Bespreking seizoen 2017-2018
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

*) Een overzicht hiervan zal u bij het tekenen van de presentatielijst overhandigd worden.

 

Namens de Supporters Vereniging “Steeds Hooger Oud-Beijerland”         

 

KLEDINGSPONSOR

SHO  Robey sponsorbord