vv SHO - Langeweg 18 - 3262 LE Oud-Beijerland - 0186 613 053

Beleid sociaal veilige voetbalomgeving(SVVO)

SHO heeft met ingang van 2016 een beleid sociaal veilige voetbalomgeving. Als vereniging of vrijwilligersorganisatie wil je de zaken goed op orde hebben. Werk je als organisatie met en voor minderjarigen, dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Je wilt tenslotte een situatie scheppen waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien. Dit betekent dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (voetbal)omgeving en veilige materialen, minderjarigen zich ook veilig moeten kunnen vóelen. En dit geldt niet alleen voor minderjarigen. Álle mensen die binnen onze vereniging actief zijn, hebben baat bij een fysiek en sociaal veilige (werk)omgeving.

Het beleid SVVO bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

SHO wil een veilige sportomgeving bieden aan met name de minderjarige voetballertjes en voetbalstertjes. Daarom wil de club een preventief beleid voeren dat de kans vermindert dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen en dus de veiligheid van onze leden serieus genomen wordt. Om deze reden hebben wij besloten dat iedere trainer, leider of verzorger die  in het kader van zijn functie bij SHO (lichamelijk) contact heeft of zou kunnen hebben met minderjarigen, in het bezit moet zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op het gebied van zorg voor minderjarigen. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld het geven van een training of het leiden van een team bij een sportvereniging.

 

Vertrouwens contactpersoon(VCP)

Marina Mol is vertrouwenscontactpersoon van SHO. Ze stelt zichzelf via deze link voor. Met het aanstellen van een VCP heeft SHO iemand die het eerste aanspreekpunt voor iedereen (sporter, trainer, leider, ouder, toeschouwer, lid) binnen de vereniging die vindt dat er sprake is van ongewenst, ongepast gedrag. Dat kan gaan om: (cyber)pesten, bedreiging, discriminatie, seksuele intimidatie.

Marina is bereikbaar via: mailadres (vcp@vvsho.nl) en telefoonnummer 06-402 175 92

 

Alcohol beleid

SHO is sinds oktober 2015 een samenwerking aangegaan met de organisatie Youz. De samenwerking is in 1ste instantie aan gegaan op het gebied van alcohol preventie. Eventueel sluiten we later aan op de andere gebieden waar Youz actief op is.   Klik hier voor meer informatie.

 

Gedragsregels seksuele intimidatie

SHO volgt de regels van het NOC/NSF; Klik hier voor meer informatie.

Uiteraard heeft SHO ook regels binnen de vereniging (de zogenaamde omgangsregels of verenigingsregels. Deze kun je vinden via de volgende link (staat onder reglement SHO).

Ook hangen deze op de borden bij de kantine en velden.

 

Veiligheid op en rondom ons sportpark

Wanneer er door de SHO met de werkploeg, gemeente en andere betrokken partijen goed wordt samengewerkt, kunnen we met z’n allen de veiligheid op en rond het voetbalveld verhogen wat het voetballen alleen maar leuker maakt! Klik hier voor meer informatie.

 

Kalender

14 aug 2017 09:30AM - 04:30PM
Jeugdvoetbaldagen
19 aug 2017 10:00AM -
De Aftrap
26 aug 2017 10:00AM -
U17 Tournament

Hoofdsponsors

HostedXL logo

 

      COMBINEX

Hoofdsponsors Jeugd

Troost op wit  

    

 

 

 Werelds aande kadelogo

 

 

 

ijsfiets logo rood

 

 

KLEDINGSPONSOR

SHO   Robey sponsorbord

 

Partners

sparta partner

 

 

cashless betalen button

 

 rabobank