vv SHO - Langeweg 18 - 3262 LE Oud-Beijerland - 0186 613 053

 

De primaire taak van onze vereniging is het organiseren en aanbieden van de sport voetballen. Het voetballen is wat wij met alle leden gezamenlijk organiseren en wat onze leden verbindt. Een belangrijk middel om het voetballen op een waardevolle manier te organiseren is het goed positioneren van de individuele leden in de verschillende jeugdteams. Een helder selectiebeleid is om die reden onmisbaar. Selectiebeleid betreft álle spelende jeugdleden en niet alleen de ‘opleidingsteams’.

 

We leggen hieronder kort uit wat dit betekent. Het hele document kunt u hier lezen/downloaden.

 

Het selectiebeleid/indelingsbeleid is een belangrijk onderdeel van het voetbaltechnisch beleid van SHO. Dit beschrijft onder andere uitgangspunten en afspraken over de wijze van indelen van de teams van de O8-pupillen t/m O19-junioren (inclusief onder 21) binnen onze vereniging. Het ondersteunt het (voetbaltechnische) kader om in de praktijk de juiste keuzes te maken bij het selecteren tussen teams (de teamindeling) en het selecteren binnen teams (de teamopstelling), zo dat ieder individu op de juiste plek voetbalt.

 

Waarom selectiebeleid voor onze jeugdteams?

SHO is een grote vereniging met veel jeugdleden. Zodra er twee of meer teams per leeftijdscategorie geformeerd kunnen worden heeft de vereniging de verantwoordelijkheid en taak aan te geven welke spelers in welk team mogen gaan trainen en wedstrijden spelen. Ieder individu is uniek en dus anders en wil graag op de juiste ‘plek’ in de club terecht komen. Een plek die ‘past’. Eén waar de voetballer zich op zijn gemak voelt en maximaal het voetballen en de vereniging SHO kan beleven.

Dit is soms niet alleen een lastige taak, maar is ook nog eens een ‘gevoelige’ aangelegenheid wat in de praktijk soms leidt tot onenigheid en onbegrip bij leden en omstanders. Het is van belang hier transparant en eenduidig beleid in te voeren en als zodanig te handelen. Gemaakte keuzes goed en op de juiste wijze uit kunnen leggen.

 

Doelstelling

Het selectiebeleid van SHO zorgt voor een eenduidige werkwijze in het selecteren, indelen en verschuiven van spelers tussen en binnen alle jeugdteams. Spelers worden op basis van verschillende, aan leeftijd- en niveau- gebonden, selectiecriteria op maat gepositioneerd binnen de vereniging en binnen een team.

 

Hierdoor wordt maximaal voldaan aan de hoofdtaak die de vereniging heeft, namelijk; het organiseren van voetballen door de actieve leden het spel te laten spelen, er plezier aan te beleven en zich te kunnen ontwikkelen als voetballer en als persoon.

Meisjes- en jongensvoetbal

 

Een bijzonder aandachtspunt waar we als vereniging mee te maken hebben, is het meisjesvoetbal. Tot nu toe voetballen jongens en meisjes grotendeels gescheiden van elkaar (met uitzondering van de O8/9-categorie). Hierin gaat verandering komen. Een verandering die aansluit bij beleidsontwikkelingen van de KNVB die binnen afzienbare termijn voor enkele categorieën alleen nog gemengde competities wil organiseren.

Jongens en meisjes worden in het nieuwe beleid beschouwd als jeugdvoetballers en er wordt geen onderscheid gemaakt in geslacht in relatie tot de indeling van de teams. Praktisch betekent dit dat jongens en meisjes op basis van geformuleerde uitgangspunten en selectiecriteria veelal gezamenlijk voetballen. Gezien de fysieke verschillen (kracht, snelheid en explosiviteit) die ontstaan in de puberteit (vanaf gemiddeld 12 jaar) is het wellicht niet voor alle meisjes mogelijk of wenselijk met en tegen jongens te blijven voetballen. Daarom blijven we vooralsnog vanaf de O15-categorie die mogelijkheid bieden.

 

De O8/9-, O11- en O13-categorie zullen gemengd worden. In overleg met betrokken trainers, leiders en ouders is besloten om de huidige lichting meisjes O13 die in meisjesteams voetballen uit te faseren, hetgeen betekent dat deze meisjes in meisjesteams kunnen blijven voetballen. Uitfasering houdt voorts in dat wanneer deze lichting uit de O13-categorie is gegroeid, de nieuwe instroom in deze categorie dus als vanzelf ook overgaat op gemengd jeudgvoetbal.

 

Monitoren en evalueren

De toepassing van het gehele selectiebeleid en het (voorheen) meisjesvoetbal in het bijzonder zal nauwlettend gemonitord en periodiek geëvalueerd worden.

 

We nodigen al onze leden en andere betrokkenen van harte uit om kennis te nemen van het Selectiebeleid. Het gehele document is hier beschikbaar.

 

Het bestuur van de vv SHO

 

Kalender

14 aug 2017 09:30AM - 04:30PM
Jeugdvoetbaldagen
19 aug 2017 10:00AM -
De Aftrap
26 aug 2017 10:00AM -
U17 Tournament

Hoofdsponsors

HostedXL logo

 

      COMBINEX

Hoofdsponsors Jeugd

Troost op wit  

    

 

 

 Werelds aande kadelogo

 

 

 

ijsfiets logo rood

 

 

KLEDINGSPONSOR

SHO   Robey sponsorbord

 

Partners

sparta partner

 

 

cashless betalen button

 

 rabobank